in statu

25-26 listopada 2021 roku

odbyla się

Konferencja naukowa
Dzieło in statu nascendi. Proces twórczy w literaturze

 

Miejsce obrad: Pałac Kindermanna, Łódź, ul. Piotrkowska 137/139
Siedziba Łódzkiego Oddziału PAN

 

 

25 listopada
9.00 – otwarcie konferncji

9.10 – 9.30 Mateusz Antoniuk (Uniwersytet Jagielloński)
Scena pisania, scena czytania. Krytyka genetyczna i dramatyczna teoria literatury

9.30 – 9.50 Maria Berkan-Jabłońska (Uniwersytet Łódzki)
Literacki i biograficzny falstart… O Gustawie Waliszewskim (1835-1855). Z łódzkiego Archiwum rodziny Bartoszewiczów

9.50 – 10.10 Agata Żaglewska (Uniwersytet Warszawski)
Fail better, czyli jak poprawić improwizację

10.10 – 10.40 dyskusja

10.40 – 11.00 Michał Kuran (Uniwersytet Łódzki)
Wojna domowa Samuela Twardowskiego — dzieło w procesie

11.00 – 11.20 Magdalena Kuczaba-Flisak (Uniwersytet Jagielloński)
„Ty mówiąc, malujesz!” – proces twórczy Hansa Christiana Andersena

11.20 – 11.40 Katarzyna Badowska (Uniwersytet Łódzki)
Dzieci nędzy Stanisława Przybyszewskiego – od poematu do powieści

11.40 – 12.10 dyskusja

12.10 – 12.30 przerwa kawowa

12.30 – 12.50 Tomasz Bocheński (Uniwersytet Łódzki)
Ślady improwizacji w Jedynym wyjściu Witkacego

12.50 – 13.10 Maciej Wcisło (Uniwersytet Jagielloński)
Geneza Hymnów Józefa Wittlina i ich modyfikacji w ujęciu genetyki druków

13.10 – 13.30 Magdalena Wasąg (Uniwersytet Łódzki)
Fragmenty, szkice, notatki i pomysły. Archiwum Adama Tarna – rekonesans

13.30 – 14.00 dyskusja

14.00 – 15.00 przerwa obiadowa

15.00 – 15.20 John Bates (University of Glasgow)
Jorge Amado’s O Cavaleiro da Esperança in its French and Polish translations

15.20 – 15.40 Anna Karonta (Uniwersytet Jagielloński)
„Pisać tak, jak słyszy ucho”: tekst i przed-tekst reportaży wielogłosowych Swietłany Aleksijewicz

15.40 – 16.00 Magdalena Renouf (Université Paris-Sorbonne)
Dzieło in statu nascendi czy opus est amissa? O Górach Parnasu Czesława Miłosza

16.00 – 16.20 Marzena Woźniak-Łabieniec (Uniwersytet Łódzki)
„Proszę więc wybaczyć, że wybrałem Pana…”– Jarosław Marek Rymkiewicz w korespondencji z Czesławem Miłoszem – materiały z archiwum Beinecke Library

16.20 – 16.45 dyskusja

16.20 – 16.45 dyskusja

holoubekgodz. 17.00

spotkanie z Zofią Turowską wokół książki
Gustaw. Opowieść o Holoubku
(prowadzenie: Tomasz Bocheński)

26 listopada

9.30 – 9.50 Wojciech Kruszewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Geneza puenty poetyckiej. Studium na przykładzie wybranych rękopisów z archiwum Anny Kamieńskiej

9.50 – 10.10 Anna Szawerna-Dyrksza, Maciej Tramer (Uniwersytet Śląski w Katowicach),
Ortografia nie do wiary. Baczyński i Broniewski.

10.10 – 10.30 Dariusz Pachocki, (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Stanisław Grzesiuk w kleszczach cenzury

10.30 – 11.00 dyskusja

11.00 – 11.20 Paweł Dziel (Uniwersytet Szczeciński), Rękopisy autobiograficzne Barbary Skargi

11.20 – 11.40 Jerzy Borowczyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza),
Nawroty i rozsunięcia. Długotrwały i złożony proces kształtowania przed-tekstu dwóch opowiadań Włodzimierza Odojewskiego (na materiale z poznańskiego archiwum pisarza)

11.40-12.00 Agnieszka Gawrych (Instytut Badań Literackich PAN)
Wiesława Myśliwskiego dzieło in statu nascendi

12.00 – 12.30 dyskusja

12.30 – 12.50 przerwa kawowa

12.50 – 13.10 Giulia Olga Fasoli (Università degli studi di Roma „La Sapienza”)
On the Drafts of the Poem To Piotr by Tadeusz Różewicz

13.10 – 13.30 Giuseppe Mattia (Università degli Studi di Firenze)
At the origin of the screenplay. Considerations on the textual genetics of Italian cinema (referat w języku włoskim – tłumaczenie konsekutywne na język polski)

13.30 – 13.50 Anna Wiśniewska-Grabarczyk (Uniwersytet Łódzki)
„Kaktus” in statu nascendi. Od wersji złożonej do urzędu cenzury do wersji opublikowanej

13.50 – 14.20 dyskusja

14.20 – 15.20 przerwa obiadowa

15.20 – 15.40 Paulina Kierzek-Trzeciak (Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie)
Proces twórczy od podstaw – ograniczenia i wsparcie

15.40 – 16.00 Magdalena Lachman (Uniwersytet Łódzki)
Procesualność w literaturze najnowszej – problemy badawcze

16.00 – 16.20 Piotr Jakub Wąsowski (Uniwersytet Łódzki)
Dwa wydania Snów i kamieni Magdaleny Tulli

16.20 – 17.10 dyskusja

17.10 zamknięcie konferencji