w archiwach pisarzyZapraszamy na konferencję naukową

Dzieło in statu nascendi. W archiwach pisarzy

która odbędzie się   16-18 listopada 2022 roku

 Konferencja planowana jest jako druga z cyklu: Dzieło in statu nascendi. Jej nadrzędnym celem będzie rekonesans badawczy, dotyczący archiwów pisarzy w kraju i zagranicą. Ze względu na sytuację społeczno-polityczną (zabory, okres PRL) polskie środowisko pisarskie i intelektualne było rozproszone po świecie, przynajmniej od czasu Wielkiej Emigracji XIX wieku po współczesność. Spotkanie badaczy (literaturoznawców, historyków, historyków filozofii, kulturoznawców), zajmujących się archiwaliami, zarówno tymi, które znajdują się w Polsce, jak i poza krajem (a jest ich niemało), pozwoli na wymianę informacji i doświadczeń związanych z kwerendami i pomocniczymi badaniami nad spuścizną polskich pisarzy, myślicieli, intelektualistów. Przewidujemy referaty prezentujące zawartość i stan konkretnych archiwów, jak i metody pracy z materiałem archiwalnym, w zależności od jego zawartości i fizycznego stanu. Ważnym blokiem tematycznym będą również kwestie związane z edycją odnalezionych w archiwach tekstów (wybór rodzaju – typu edycji, zagadnienie praw autorskich, itp.).

in statu

25-26 listopada 2021 roku

odbyla się

Konferencja naukowa
Dzieło in statu nascendi. Proces twórczy w literaturze

 

Miejsce obrad: Pałac Kindermanna, Łódź, ul. Piotrkowska 137/139
Siedziba Łódzkiego Oddziału PAN

 

przed tekstowy swiatSylwia Błażejczyk-Mucha, Na początku był rękopis, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2020, nr 72

Przed-tekstowy świat. Z literackich archiwów XIX i XX wieku to zbiór dwunastu tekstów poświęconych zagadnieniom współczesnej tekstologii. Publikacja pod redakcją profesor Uniwersytetu Łódzkiego Marzeny Woźniak-Łabieniec jest wynikiem drugiego spotkania pod hasłem Przed-tekstowy świat, zorganizowanego przez Komisję Badań Genetycznych i Dokumentacyjnych nad Literaturą przy Łódzkim Oddziale PAN. Publikacja została zadedykowana zmarłemu w 2018 roku profesorowi Stanisławowi Jaworskiemu, krytykowi i teoretykowi literatury związanemu z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Zróżnicowanie tematyczne tekstów to w rzeczywistości esencja najważniejszych wyzwań, które stoją przed edytorami pracującymi nad przygotowaniem tekstów literackich do druku, badaczami archiwów pisarzy i poetów. Przedmiotem badań są teksty powstałe w XIX oraz XX wieku – od romantyzmu po zdecydowanie najliczniej reprezentowaną współczesność.