czapski3 grudnia 2021 r. 
Pałac Kindermanna, Łódzki Oddział PAN, ul. Piotrkowska 137/139

 

Agnieszka Kosińska – polska pisarka, edytorka i bibliografka. W latach 1996-2004 osobista sekretarka i współpracowniczka Czesława Miłosza.
W latach 1996–2016 była agentką literacką oraz opiekunką praw autorskich do utworów Czesława Miłosza w Polsce i na świecie. Od śmierci pisarza w 2004 roku do 2016 roku była kustoszem mieszkania i archiwum poety w Krakowie. Przygotowała do druku z rękopisów ostatni tom wierszy Czesława Miłosza Wiersze ostatnie (2006) oraz powieść science-fiction Góry Parnasu (2013). Autorka pierwszego bibliograficznego opracowania twórczości noblisty Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych (2009). Jej najbardziej znana książka to Miłosz w Krakowie, Kraków: Znak 2015.
Od października 2017 roku jest kierowniczką Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie.

in statu Tematem konferencji była literatura ujmowana w perspektywie krytyki genetycznej: zatem nie od strony gotowych dzieł literackich, ale poprzez odniesienie do źródeł aktu twórczego. Istotą jest analiza dzieła od jego genezy. Proces twórczy, którego początek wynika z nie do końca uświadomionych inspiracji i natchnień, daje możliwość – niekiedy w oderwaniu od intencji autorskiej – odczytywania znaczeń tekstu w szerokiej perspektywie kulturowej.

Przedmiotem rozważań były dzieła literackie w trakcie ich powstawania analiza kolejnych wariantów tekstu (od manuskryptów, poprzez kolejne maszynopisy z nanoszonymi poprawkami, aż po wersję ostateczną, która zresztą pod piórem autora może być w trakcie upływu czasu korygowana). Ważnym zagadnieniem jest także problematyka związana z datowaniem tekstów, kolejnych wersji, które nie zostały przez autora opatrzone datami oraz problemy związane z odczytywaniem rękopisów.

Milosz Kosinska14 grudnia 2016 r.  Pałac Kindermanna,

Łódzki Oddział PAN, ul. Piotrkowska 137/139

Agnieszka Kosińska – polonistka, w latach 1996-2004 osobista sekretarka Czesława Miłosza, edytorka, bibliograf, agent literacki, kustosz mieszkania i archiwum poety. Przygotowała do druku z rękopisów ostatni tom wierszy Miłosza Wiersze ostatnie (2006) oraz powieść science-fiction Góry Parnasu (2013). Jest autorką pierwszego bibliograficznego opracowania twórczości noblisty Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych (2009) oraz dziennika Miłosz w Krakowie (2015).

fotka programuCelem konferencji jest kontynuacja zapoczątkowanego rok temu w Krakowie przy współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Badań Literackich PAN dialogu o roli i znaczeniu badań tekstologicznych, o sile, intensywności i różnorodności, z jaką przed-tekstowy świat (archiwa, notatniki, bruliony, autografy, może pliki Word?) narzuca się świadomości badacza (i szerzej: czytelnika) literatury.

Drugą edycję chcemy skoncentrować wokół dwóch obszarów tematycznych:

giedroyc listyCentrum Dialogu, Łódź, ul. Wojska Polskiego 83

 

Rafał Habielski – profesor zw. nauk humanistycznych w Instytucie Badań Literackich PAN i w Instytucie Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, historyk, znawca i autor licznych książek na temat polskiej emigracji po II wojnie światowej i historii współczesnej; członek Polskiej Akademii Umiejętności).