W KADENCJI 2023-2026

prof. dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec  (przewodnicząca)

Zakład Literatury Polskiej XX i XXI w
Uniwersytet Łódzki

 

dr hab. Mateusz Antoniuk

Katedra Literatury Polskiej XX w.
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

dr hab. prof. UŁ Maria Berkan-Jabłońska

Zakład Literatury i Tradycji Romantyzmu
Uniwersytet Łódzki

 

dr hab. prof. IBL Ewa Kołodziejczyk
Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej
Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie

 

dr hab. Agnieszka Kuniczuk

Wydział „Artes Liberales”

Uniwersytet Warszawski

 

prof. dr hab. Arkadiusz Morawiec
Katedra Literatury Polskiej XX i XXI w
Uniwersytet Łódzki

 

prof. dr hab. Dorota Samborska-Kukuć

Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

Uniwersytet Łódzki

 

dr Anna Wiśniewska-Grabarczyk
Zakład Literatury Polskiej XX i XXI w.
Uniwersytet Łódzki